AXA STABIL

vozíková etazova pec Axa Stavil -rúrková parná pec bez vysušovania vypekaného pečiva

Tradicia vyroby od 1998

 

Vozíková keramicko - rúrková pec AXA TERMO

Je určená na univerzálne použitie. Špeciálne vozíky dokážu na pečné platne pokladat'/vyberat' plechy s pečivom, alebo na vozíkoch s pásmi vsádzať a vyberat' chleby.

Je pre pečenie najkvalitnejších výrobkov s pečením priamo na keramických platniach. Pečie v lahodnej atmosfére sálavým teplom a systémom IRST.

Nahrádza jednoduchou manipuláciou rotačnú pec a zároveň používa systém sálavého pečenia parnej etážovej pece bez sušenia.

Využíva overený vyhrievací systém parných rúrok v novom unikátnom prevedení, bez motorov a točivých mechanizmov.

ODHAĽTE TRADIČNÉ PEČENIE, EKONOMICKY BEZ VYSUŠOVANIA A NÁMAHY!

ZARUČENÁ KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU!

SCHÉMA POKLADANIA/VYBERANIA PLECHOV NA PEČNÉ PLATNE

"A"-horák,"B"-šamotové kúrenisko,"C"-generátory pary,"D"-uzavreté prstencové rúrky,"E"-keramické pečné platne

 

SCHÉMA POKLADANIA/VYBERANIA PLECHOV NA PEČNÉ PLATNE

1-vypekací vozík na plechy,2-manipulačný vozík

 

SYSTÉM IRST - Infra Red SelectiveTransformed - využíva infračervenú zložku žiarenia, ktorá prepeká striedku pečiva bez toho, aby sa prehrieval povrch a vysúšal tak celý výrobok.

IRTS

Konvekčné teplo

 

NAJÚSPORNEJŠIA PEC NA TRHU. O 40% úspornejšia oproti rotačným peciam. Vďaka inovačnému riešeniu systému parných pecí a systému STIR. Naviac, so zabudovaným výmenníkom tepla, sa naviac ušetrí ohrev 300 litrov TÚV.

PEC umožňuje vďaka vysokej termostabilite a výkonným generátorom pary vykonávať tzv. "výpek za výpekom". Má dostatočnú rezervu pary aj s prídavným zaparovačom pre kysiareň.

MANIPULAČNÝ VOZÍK elevátorovým mechanizmom pokladá vozík s plechmi priamo na keramické pečné platne a po upečení ich vyberie.

OVLÁDANIE PECE prostredníctvom jednoduchého, alebo počítačom riadeného digitálneho panela s dotykovým displejom a možnost'ou uloženia 99 receptúr, vrátane podpory všetkých funkcií celého pečného procesu pece.

Pečenie výrobkov na plechoch s pokladaním/vyberaním plechov priamo na pečné platne

 

 • 1 Vypekací vozík na plechy
 • 2 Manipulačný vozík- k pokladaniu/vyberaniu plechov na pečné platne.

 

Pečenie s kysnutím výrobkov v ošatkách so vsádzaním a vyberaním pomocou vozíka s pásmi.

 

 • 3 Chladiaci vozík - na chladenie chlebov
 • 4 Ošatky s cestom
 • 5 Vozík so sádzacími pásmi

 

Pečenie s kysnutím výrobkov na pásoch so vsádzaním a vyberaním pomocou pásov.

 

 • Sádzací vozík
 • 5 Vozík s pásmi - pre kysnutie, vsadzanie a vyberanie výrobkov z pece.
 • 3 Chladiaci vozík - do ktorého sa z pásov zložia upečené chleby poloautomaticky.

 

Pečenie s kysnutím výrobkov v ošatkách so vsádzaním a vyberaním pomocou vozíka s pásmi.

 

 • 3 Chladiaci vozík - na chladenie chlebov
 • 4 Ošatky s cestom
 • 5 Vozík so sádzacími pásmi

VÝROBA * PREDAJ * MONTÁŽ * SERVIS

Technické parametre

Model Pečná plocha Počet plechov Rozmer pásu Rozmer plechu Rozmery A x B x C Výkon horáka El. Príkon kW Priemerná spotreba ZP
TERMO 8 7,7 m2 16 ks 80 x 120 cm 60 x 80 cm 220x240x230 cm 70 kW 1 (6) 3 m3
Alpha 10,2 m2 16 ks 80 x 160 cm 80 x 80 cm 220x280x230 cm 82 kW 1 (6) 3,8 m3
Zdieľať