STROJE NA VÝROBU TYČINIEK
    Stroje dokážu tvarovať tyčinky s priemerom od 4 do 24 mm, prípadne po výmene matrice dokážu tvarovať prúžky o šírke 3 -12 mm.
Model 15 mini.

Dĺžka výrobku sa krája ručne - mechanicky.
Všetky komponenty, ktoré sú v styku s cestom majú nerezový resp. teflónový povrch.
Výkon až do 25 kg / h.
Matrice sú ľahko vymeniteľné.
Model A25.
Zariadenie cesto na vstupe roztláča na potrebnú hrúbku.
Strih cesta, je možné ovládať manuálne, alebo automaticky podľa nastaveného intervalu.
Všetky komponenty, ktoré sú v styku s cestom majú nerezový resp. teflónový povrch.
Výkon až do 25 kg / h.
Matrice sú ľahko vymeniteľné.
Rýchlosť stroja je nastaviteľná.©2017 AXA spol. s.r.o