Sádzacie zariadenie, ktoré minimalizuje fyzickú námahu obsluhy. Je veľmi ľahko obsluhovateľné 
a je určené nielen na sádzanie, ale aj na  vyberanie upečených chlebov z pece.
Pre rýchlejšie osadenie sa u pecí so šírkou etáže 180 cm, vyrába zariadenie so šírkou pásu 90cm,
aby bolo možné osadiť/vybrať etáž rýchlejšie (iba na 2x).

 


Typ SZV 60 pre pec s okienkami 2 x 60 cm (šírka etáže 120 cm)
Typ SZV 60 pre pec s okienkami 3 x 60 cm (šírka etáže 180 cm)


Typ SZV 90 pre pec s okienkami 2 x 90 cm (šírka etáže 180 cm)


Osadzovanie pece


Vykladanie upečených chlebov
©2017 AXA spol. s.r.o