Linka na pečenie pekárenských výrobkov je kapacitne a pečnou plochou identická s tunelovými pecami. V porovnaní s nimi má však táto linka značné výhody v nízkej náročnosti na priestory a v nižšej spotrebe energií. Preto môže táto linka pracovať nielen v priemyselných pekárňach, ale rovnako aj v menších prevádzkach, v závislosti od výkonu. Celú linku riadi centrálny riadiaci systém s možnosťou zobrazenia kontorly procesu pečenia, čo znižuje náročnosť na počet obsluhujúcich pracovníkov linky v pekárni.  

Výrobná kapacita:
  
Linka A : 330 kg / hod.
Linka B : 660 kg / hod.
Linka C : 990 kg / hod.Zloženie linky:


- Automatický manipulačný stôl AMS 180
- Stôl na zavlažovanie cesta pred osadením
- Automatické sádzacie zariadenie ASZ 180
- 6-etážové pece AXA STABIL
- Optická bezpečnostná zóna
- Expedičné dopravníkové pásy
- Postrek vypečených výrobkov
- Centrálny riadiaci panel


                                   LINKA А                                                 LINKA B                                                        LINKA CFotogaléria


©2017 AXA spol. s.r.o