Linka na výrobu rožkov
s automatickým alebo ručným ukladaním na plechy


©2017 AXA spol. s.r.o