Múčne
          hospodárstvo

  silá sú vyrobené z antikorového materiálu
  objem sila 3 - 38 ton
  počet síl 1 - 6 ks.
  zásobníková elektrická váha 150 kg
  turbo osievačka múky
  systém prevzdušnenia múky v štyroch sekciách každého sila
  pneumatická doprava s rôznym výkonom
  výkon odberu múky 0,8 až 15,4 ton/hod
  riadenie počítačom, 300 receptúr
  váženie síl a kódovaná štatistika odberu múky v reálnom čase v každom sile
  programové spúšťanie prevzdušnenia múky
  snímač maximálneho naplnenia

Múčne hospodárstvo v pekárni:

  znižuje výrobné náklady, s návratnosťou 2 až 3 roky
  Zvyšuje kvalitu výrobkov
  Zvyšuje hygienu a všeobecný štandard pekárskej výroby

Silá sú špeciálne konštruované tak, aby sa múka nerušene a hladko vyprázdňovala zo sila. Vnútro sila je úplne hladké, bez kútov a bez rušivých vplyvov, ktoré by mohli múku zadržiavať. Špeciálny systém prevzdušnenia urýchľuje dozrievanie múky a zabezpečuje vytvorenie lievikovitého vyprázdňovania sila, čo umožňuje plynulé odoberanie skôr dozretej múky.

Múčne
         hospodárstvo
Múčne hospodárstvo
         - schéma

©2017 AXA spol. s.r.o